Det här är Korskyrkan

 

Vi är människor som är intresserade av varandra och av vad livet med Jesus handlar om. Tillsammans längtar vi efter att få ta emot mer av livets goda och berätta för andra om vad vi upptäcker.

Alla är välkomna till oss och våra samlingar. Varje söndag firar vi gudstjänst för alla åldrar och fikar tillsammans. Under veckorna finns det mötesplatser för olika åldrar och inriktningar. Bland annat finns det hemgrupper där ett mindre antal (ungefär 5-10) människor träffas för att uppmuntra och utmana varandra till det goda livet.

Korskyrkan i Uppsala är en kristen församling. Vi är del av Evangeliska Frikyrkan som är ett samfund med arbete i Sverige och i över 40 andra länder. Genom detta och många andra relationer och kontakter är vi också en del av den världsvida kristna gemenskapen.

Bibeln är central för församlingens och enskildas liv. Vi tror att den är inspirerad av Gud till att visa oss vem som är Herre, vilka vi är och hur det goda livet ska levas.

Information in English

We are a Christian congregation in Uppsala who wants to share the wonderful life that Jesus offers to each and every one of us.

We are part of Interact (Evangeliska Frikyrkan) which is a baptist, mission-oriented charismatic movement. This movement has around 300 congregations in Sweden and have outreach programs in over 40 nations worldwide. The Bible is central for our lives, both for the congregation as a whole as well as for each one of us.

Every Sunday we celebrate Church Service at 11 am and English translation is available for those who do not follow Swedish. Children have their fellowship in Kompisklubben (Sunday school),  which is for children from age 3 onwards. During the weekdays we gather in smaller groups (home groups) for fellowship, Bible study and prayer. We also have an English-speaking home group. Apart from these we have gatherings for children, youngsters and for the elderly. We serve people in many different ways likeGe vidare (the church's own second-hand shop), Språkcafé (Swedish classes and 'fika'), Club (a meeting place for teenagers), nitton:30 (gatherings for youngsters) and more.

Welcome to our fellowship which has something for everyone. Welcome to know about the gospel of Jesus.

For more information you can contact us at info@korskyrkanuppsala.se or someone at our staff.