Församlingsledning

Församlingsledningen i Korskyrkan består av en styrelse - med ansvar för ekonomiska, juridiska och administrativa områden - samt Församlingsledargruppen (FLG) som har ansvar för församlingsvården, de teologiska och ideologiska frågorna.
Tillsammans utgör dessa två grupper församlingens ledarskap.


Styrelsen

 

   
 Sören Hedlund | Ordförande  Lena Björk | Vice Ordförande
   
 Markus Silwander | Sekreterare  Micke Carlstam | Kassör
   
 Sune Nordin/Daniel Lindqvist | Föreståndare  Lasse Arlasjö
   
 Stig Andersson  Andreas Zetterlund
   
 Susanna Ajdert  Cecilia Björfjell
   
 Olle Öberg | FLG representant  Sara Kaboré | FLG representant/koordinator

 


FLG (Församlingsledargruppen)

   
 Daniel Lindqvist Pastor och t.f. föreståndare  Andreas Stenberg | vice ordförande
   
 Anna Borgenvik  Johnny Häger
   
 Olle Öberg  Åsa Granath
   
 Sune Nordin | Pastor  Simon Blomkvist | Ungdomspastor
   
 Sara Kaboré | Pastor och koordinator  Sören Hedlund | Styrelse-representant (adjungerad)