Trygg hantering av dina personuppgifter

För Korskyrkan i Uppsala är det viktigt att hantera de personuppgifter som du lämnar till oss på ett tryggt sätt. Vi följer den nya EU-förordningen, General Data Protection Regulation (GDPR). Det innebär att:

 • Vi har dokumenterat vår användning av personuppgifter för medlemmar, deltagare i verksamheter och deltagare i arrangemang
 • Vi publicerar dokument om vår hantering på hemsidan (och på papper för den som behöver) och skriver personuppgiftsbiträdes-avtal med eventuella leverantörer
 • Vi fortsätter att vara uppmärksamma på om vi kan lagra personuppgifter ännu smidigare och säkrare än idag

Vår behandling av personuppgifter handlar huvudsakligen om:

 • Medlemsuppgifter
  • Kontaktuppgifter
  • Våra uppdrag och grupper som du tillhör
  • Dopregister (nytt), epost och protokoll
 • Verksamheter
  • Deltagarförteckningar
  • Statistik och uppgifter till kommun, studieförbund etc
 • Arrangemang (Korskyrkans och andras)

Hur berör GDPR dig som medlem?

 • Du kan ta reda på vilka uppgifter om dig som hanteras
 • Det blir enklare att få uppgifter rättade eller borttagna
 • Om du är ledare eller av annan anledning hanterar personuppgifter så finns det nu ett regelverk du behöver känna till

Vill du veta mer så ladda ned nedanstående pdf-dokument eller kontakta oss på info@korskyrkanuppsala.se.

Klicka för att ladda ner: Behandling av personuppgifter version 1.0 2018-05-13.pdf