Bönesamlingar

Onsdag
06.30 Bön (i serveringen)
Fredag
10.00 Bön ("Lilla salen/Markus-rummet")
19.00 Bön "Välsigna Uppsala" (jämna veckor i "Lilla salen/Markus-rummet"
Söndag
10.00 Bön för förföljda kristna (13/8, 10/9, 15/10, 12/11, 3/12) i "Lukas-rummet")
10.30 Bön för medverkande i gudstjänsten (kyrksalen)
13.00 Bön - framtidsfrågor Korskyrkan (27/8, 8/10, 26/11, 31/12) i Kyrksalen