Bönesamlingar

Onsdag
06.30 Bön (i serveringen)
Fredag
10.00 Bön ("Lilla salen/Markus-rummet")
 
Söndag
10.30 Bön för medverkande i gudstjänsten (kyrksalen)