Språkcafé

För dig som har svenska som andraspråk.

Vi umgås, fikar och övar svenska tillsammans!

Tid: Torsdagar 14:00-16:15

Plats: Korskyrkan, Väktargatan 2 D, Uppsala

Varmt välkommen!

För mer info: 076-100 74 79, rudmarks@hotmail.com